อาทิตย์. พ.ค. 19th, 2024

  คำคม แรงบันดาลใจ แคปชั่นแรงบันดาลใจ 50 คํา คมสร้างแรง บันดาล ใจ

  คำคม แรงบันดาลใจ

  คำคม แรงบันดาลใจ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแบบโดนจัง ๆ

  คำคม แรงบันดาลใจ ช่วงนี้ใครที่มีเรื่องเศร้า หมดไฟในการทํางาน หรือ แม้แต่การใช้ชีวิตคู่ ลองมาดู คำคม แรงบันดาลใจ เหล่านี้สิ อาจเป็นหนึ่งสิ่ง ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟในการทำงาน พร้อมให้คุณฮึดสู้ต่อไป ซึ่งเราได้รวบรวมคำคมโดน ๆ จากนักคิดชื่อก้อง มาลองให้คุณได้อ่าน และ ถอดความหมายไปพร้อมกัน เว็บรีวิวหนัง

  “มีคนมากมาย ที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ แต่มีเพียงน้อยคนนัก ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง”

  คำคมของ ลีโอ ตอลสตอย นักปราชญ์ชาวรัสเซีย ที่ต้องการสื่อความหมาย ให้เห็นถึงความสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อผู้อื่นมากกว่า การกำหนดกะเกณฑ์ เพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยน สิ่งรอบข้างให้เป็นไป ตามที่ตนชอบ เพราะในความเป็นจริงของโลกนี้ เป็นไปไม่ได้เลย

  ที่มนุษย์จะประสบ แต่ความสุขสมหวังตลอดไป การพยายามเปลี่ยนแปลง บริบททางสังคม เพื่อความพอใจของตนเองนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก และ สร้างปัญหากระทบต่อผู้อื่น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ง่าย และ มีความเป็นไปได้มากที่สุด คือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี้ เป็นสิ่งที่น้อยคน นักจะคำนึงถึง เพราะส่วนใหญ่มักจะมองเห็น ปัญหาของคนอื่น มากกว่าการใส่ใจ ในการแก้ปัญหาของตนเอง

  “ไม่มีความอ่อนไหวเสมอสายน้ำ แต่ก็ไม่มีความแข็งกระด้างใด จะต้านทาน พลังแห่งน้ำได้”

  คำคมของเล่าจื๊อ นักปราชญ์ยุค โบราณของจีน ผู้เป็นทั้งนักปราชญ์ ด้านการปกครอง นักปราชญ์ด้านการทหาร และ นักปราชญ์ด้านจริยธรรม อันดีงามของชาวจีนในอดีต คำคมในข้อนี้ สื่อความหมายถึง การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ทำตัวให้เป็นที่รัก กับ บุคคลรอบข้าง

  การแสดงออกอย่างเป็นมิตร และ อ่อนโยนกับสรรพสิ่ง ทั้งนี้เพื่อยึดโยงใจ ประชาชนส่วนใหญ่เอาไว้ อีกทั้งวิถีชีวิตทางสังคม ในยุคนั้นซึ่งเป็นยุค ที่มีขุนศึกแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่นดังนั้น หากแสดงความแข็งกร้าวออกไป อาจเป็นที่จับตามอง ของผู้มีอำนาจทั้งหลาย ทำให้ถูกเพ่งเล็งได้ง่าย แต่สำหรับยุคสมัยนี้ ก็ยังใช้ได้ในเรื่อง ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ก็มีความทะนงตัว แข็งกร้าวอยู่ภายใน ห้กําลังใจยุคโควิด 

  คำคม แรงบันดาลใจ

  คำคม แรงบันดาลใจ “การกล่าวย่างที่เชื่องช้า มิสำคัญเท่าการก้าวอย่างไม่หยุดหย่อน”

  คำคมของขงจื้อ นักปราชญ์จีน ผู้ก่อตั้งลัทธิ “ขงจื้อ” อันเป็นลัทธิรัฐนิยม และ คุณธรรมนิยม ของชาวจีนในอดีต ซึ่ง คําคมสร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน  เหล่านี้ ยังคงส่งแค่ ในด้านวรรณ กรรมจรรโลงใจ มาจนถึงปัจจุบัน คำคมดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่ง ในคำสอน

  จากวรรณกรรม ของท่านนักปราชญ์ ขงจื้อ ซึ่งต้องการสื่อถึง ความพยายามของ มนุษย์ให้เห็นว่า การกระทำกิจการใด ความพยายามไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้เป็น สิ่งสำคัญที่สุด ไม่จำเป็นว่า ความสำเร็จจะอยู่ที่เงื่อนไข ของแต่ละเสมอไป หากแต่ความสำเร็จ ย่อมอยู่ที่หัวใจอันทรนง ไม่ยอมแพ้เสมอมา

  “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” หรือ “รู้เขา รู้เรา รบไม่มีวันแพ้”

  คำคมในข้างต้นนี้ เป็นคำคมยอดนิยม ที่มักพบได้ ในหนังจีน กําลังภายใน หรือ หนังจีนแนวประวัติศาสตร์ ที่มีการรบ เข้ามาเกี่ยวข้อง ตลอดจนถูกนำมาใช้ใ น การเป็นกลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์สำคัญ ทางธุรกิจในปัจจุบัน เมื่อคำคมมันเป็นอมตะวาจานี้ ถูกนำไปผลิตซ้ำ

  สร้างวาทกรรม แตกแขนง อย่างมากมายจนทำให้ผู้คน ในปัจจุบัน ไม่ทราบถึง นักปราชญ์ ของคำคมนี้ ซึ่งที่มาของคำคม “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” มาจากตำราพิชัยสงคราม “ซุนวู” ผู้เป็นนักปราชญ์ ด้านการทหาร การเมืองการปกครอง ซึ่งตำราพิชัยสงคราม

  ถือเป็นตำราที่ปฏิวัติแนวคิด การทำสงครามของจีน ในยุคอดีตให้กลายมาเป็น  กองทัพเข้มแข็งเกรียงไกร และ เป็นอมตะวาจา ที่ถูกใช้ได้ กับ ทุกสมรภูมิ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน คำคมในข้อนี้ แสดงให้เห็นถึง ความสำคัญในการศึกษา และ เข้าใจถึงคู่แข่งว่า

  มีข้อเด่น-ข้อด้อยอย่างไรบ้าง แต่ทั้งนี้ก็ต้องเข้าใจ ถึง สภาพแห่งตนรู้จัก ประมาณตน หมั่นเสริมข้อเด่น และ ขจัดข้อด้อยของตนเอง ให้ได้มากที่สุด แล้วจะประสบ ความสำเร็จ ในการใช้ชีวิตบนโลกปัจจุบัน

  คำคม แรงบันดาลใจ “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี”

  หนึ่งในวรรคทอง ของวรรณคดี จากเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งประพันธ์โดย พระสุนทรโวหาร (ภู่)หรือ สุนทรภู่นั่นเอง บทความสร้างแรงบันดาลใจ นี้สนับสนุน แนวคิดที่ว่า มีปัญญา มีค่ากว่ามีทรัพย์ เพราะปัญญา อันเกิดจากความรู้ (วิชา)จะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์

  ประสบความสำเร็จ ในชีวิตสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และ นำความรู้ ที่มีไปต่อยอด ให้เกิดประโยชน์ สร้างทรัพย์ให้แก่ ผู้มีปัญญาได้ อย่างอเนกอนันต์ แต่การมีปัญญา เพียงอย่างเดียว ก็ไม่อาจนำพาให้ชีวิต ของเราประสบความสุข และ ปลอดภัยได้เสมอไป

  ดังนั้นการมีปัญญา (วิชา)จะต้องควบคู่ไปกับการรู้รักษาตัวรอดหรือการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ แบบฉับพลัน ในวิถีชีวิต ของผู้คนปัจจุบัน ก็เช่นกัน การประกอบกิจการ งานใดในชีวิต ล้วนต้องอาศัย วิชาความรู้ที่จะช่วย ทำให้ กิจการงานนั้น เป็นไปอย่างราบรื่น และ มีประสิทธิภาพ ส่วนการรู้จัก เอาตัวรอด จะทำให้เป็นคนรู้จัก แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดียิ่งขึ้น

  “ถ้ามัวแต่หยิบยก เรื่องของเมื่อวาน ขึ้นมาเป็นประเด็นทะเลาะกัน เราก็จะสูญเสียวันพรุ่งนี้ ไปอย่างน่าเสียดาย”

  คำคมของ เซอร์วินตัน เชอร์ซิล อดีตนายก และ รัฐบุรุษของ สหราชอาณาจักร แม้ว่า แนวคิด แรงบันดาล ใจ คำคม ที่ถูกหยิบยกหมายนี้ จะเป็นเพียงคำง่าย ๆ ไม่วิจิตรพิสดารมากนัก แต่กลับแฝงไว้ ด้วยความหมายอันลึกล้ำ ให้นำมาขบคิดพิจารณา อย่างถี่ถ้วน

  คำคมนี้ชี้ให้เห็นถึง ปัญหาของ การติดในบ่วงอดีต ที่จะส่งผลกระทบ ต่ออนาคตที่จะเกิดขึ้น กล่าวคือหากมัว แต่จมปลักกับปัญหาที่ผ่านมาแล้ว โดยนำปัญหาดังกล่าว มาเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจ เศร้าหมอง ตลอดจนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด การขัดแย้งขึ้น ภายในองค์กร

  แล้วก็จะเป็นการ บั่นทอนกำลังใจ ทำร้ายความรู้สึกที่ดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลเสีย ต่อจนเปรียบเสมือนการสูญเสีย วันพรุ่งนี้ไปอ ย่างน่าเสียดาย ดังนั้นเมื่อพบ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในอดีต ก็ควรจดจำไว้เป็นบทเรียน ที่จะไม่กลับไปทำซ้ำอีก แต่ก็ไม่ควรที่จะ

  รื้อฟื้นรอยแผลดังกล่าว ให้เป็นปัญหากับชีวิตปัจจุบัน นี่คือคำคม แรงบันดาลใจ ที่มักถูกหยิบบกขึ้นมาใช้ ในชีวิตประจำวัน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม คําคมสร้างแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ เหล่านี้ หากไม่มีการนำไปปรับใช้ หรือ พลิกแพลงให้เข้ากับ สถานการณ์ที่เผชิญ มันก็ยังคงเป็นคำที่สวยหรู บนแผ่นกระดาษ เหมือนกระบี่คมที่อยู่ในฝัก ก็ไม่มีค่าใดเลยหากไม่ได้ชักมาฟาดฟันศัตรู