อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

  แรงบันดาลใจ 2 ความแตกต่างที่จะนำเราสร้าง แรงบันดาลใจความสำเร็จ ควรเริ่มจากสิ่งใดบ้าง

  แรงบันดาลใจ

  แรงบันดาลใจ จูงใจเราแบบไหนที่ทำให้พร้อมสู้ทุกปัญหา นำทางสู่ความสำเร็จ

  แรงบันดาลใจ หากการดำเนินชีวิตเปรียบเหมือน นาวาลำน้อยที่กำลังล่อง อยู่กลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ คงจะไม่แปลกนักหากจะเปรียบว่า แรงบันดาลใจ  สู่ความสำเร็จในอนาคตสร้างกำลังใจจุดเริ่มต้นง่ายพัฒนาตัวเอง  เป็นเสมือนประภาคารอันส่องสว่างเป็นแนวทาง การเดินเรือให้นาวามีหวังมุ่งไปยังฝั่งฝัน ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เป็นสิ่งที่หลายคนพยายามสร้าง พยายามกระตุ้นให้เกิด แต่เชื่อหรือไม่ว่า

  การสร้างมันขึ้นมานั้น ไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงแค่เรามีความหวังและ ความทะเยอทะยานมากพอ เพราะถ้าทำอะไรก็ตาม หากมีเป้าหมายมีสิ่งที่ผลักดันจิตใจ ของเราให้ไปสู่เป้าหมายนั้น มันก็ย่อมทำให้เรามีแรงมากพอที่จะทำมันต่อ แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษา และประคับประคอง บันดาลใจ ให้ยังคงอยู่คู่กับเราตลอดไป ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราจะมาเรียนรู้ โดยการทำความรู้จักตนเองก่อน วงร็อคสากล

  แรงบันดาลใจ

  แรงบันดาลใจสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจ ทำไงให้มีแรงบันดาลใจ

  คนในยุค Generation ใหม่มีความคิดและทัศนคติ ที่แตกต่างไปจากเดิมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใช้ขีวิต ไม่เหมือนยุคเดิมอีกต่อไป คนยุคใหม่สู้งานแต่งานสู้กลับ เอาซิ…… สิ่งที่กลายเป็นตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรเกิน เรื่องการเก็บเงินอย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้เกษียญแบบรวดเร็ว คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยอยากจะทำงานจนอายุ 60 ปีแล้วเทรดที่มาแรงคือ FIRE การเก็บเงินอย่างบ้าคลั่ง เพื่อจะเกษียญเร็วและออกไปใช้ชีวิตซะ

  หลักการคำนวณง่ายคือ เอาจำนวนเงินตลอดปีของเราคูณด้วย 25 เช่นเราทำเงินได้เดือนละ 10.000 บาท ก็เอาไปคูณกับ 12 จากนั้นก็คูณกับ 25 อีกที่ดังตัวอย่างก็ได้จะ 120,000 จากนั้นก็จะได้ 120,000 x 25 = 3,000,000 บาทเพราะฉนั้น กว่าจะหาได้เราต้องถ้อไปก่อนไหม จะมีหนทางไหนที่พอจะช่วยเราได้บ้าง เพราะบอกเลยในสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ อีกต่อไปแล้ว

  หากพิจารณาดูให้ดีจะสังเกตได้ว่า พลังแห่งคำพูดจา นั้นเกิดจากการกระตุ้นภายใน ปลุกไฟในการทำงาน ด้วยเหตุนี้ในหลายช่วงเวลามนุษย์เรา มักจะเกิดความปรารถนา ที่จะพัฒนาตนเอง จนเกิดแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นเช่น การพิจารณาตนเองจนเห็นถึง แก่นแท้ของสัจธรรม สู่ความสำเร็จในอนาคตสร้างกำลังใจจุดเริ่มต้นง่ายพัฒนาตัวเอง การเกิดความเข้าใจ แล้วสื่อสารออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ การเกิดความหวังและ

  ทำตามความหวังนั้นให้เป็นจริง นอกจากนี้ inspiration ยังเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่มีปัญหาเข้ามาในชีวิต ทั้งนี้เพราะเราจะได้มีเวลาในการตกตะกอนความคิด เกิดการกลั่นกรองและ แสวงหาแนวทางของชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ในสภาวะที่มีปัญหา มักจะเป็นไปในทางการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ เพราะกระบวนการคิดของมนุษย์ จะถูกออกแบบมาให้สามารถขบคิด แก้ปัญหาและหาทางออกได้ โดยการพิจารณาถึงเหตุผล โดยมีความหวังหรือแรงใจเป็นแนวทาง

  ส่วนทำไงให้มี บันดาลใจ นั้นจะต้องกระตุ้นโดยการใช้ปัจจัยภายใน เพื่อสร้างจากภายในเช่น การนั่งสมาธิ ปลุกไฟในการทำงาน การลำดับความคิดอย่างมีเหตุผล การบริหารอารมณ์ด้วยการปล่อยวาง นอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นด้วยปัจจัยภายนอก เพื่อสร้างมันจะว่าไปแล้ววิธีนี้ ก็ถือเป็นการใช้ปัจจัยภายนอก เพื่อกล่อมเกลาสติปัญญาและ กระบวนการคิดให้มีความสงบนิ่ง เกิดการจดจ่อ และมีการพิจารณา ที่ละเอียด

  รอบคอบมากขึ้น จนทำให้สามารถหยิบเอาประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เข้ามาเป็นแนวทางการแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เช่น การเสพงานศิลปะ การเดินป่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ มีลักษณะเป็นสภาพแวดล้อมบำบัด เพื่อสร้าง  คำพูดจา รวมไปถึงการสร้างจากความประทับใจ ในบทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ และอุดมคติของบุคคลผู้เป็นต้นแบบด้วยเช่นกัน

  อยากรู้ว่าแรงบันดาลใจ (inspiration) คืออะไร

  หากจะนิยามให้เข้าใจได้ง่าย ๆ อาจจะบอกได้ว่า แรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ คือแรงขับภายใน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและ กระบวนการคิดของมนุษย์ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อความสุข ความสามารถในการบริหาร จัดการอารมณ์และกระบวนการวิเคราะห์ ตัวอย่างของ พลังแห่งคำพูดจา ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเช่น การมีไอดอลที่ชื่นชอบ จนทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และพฤติกรรมให้เหมือนกับ

  บุคคลต้นแบบ การชื่นชอบในงานประพันธ์ จนก่อให้เกิดการอ่านและเสพงานศิลปะ การเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ชีวิตของตนเอง มาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทาง และสร้างความหวัง ในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังสามารถ แบ่งออกได้หลายด้าน ตามภาวการณ์ของแต่ละคน

  ถ้าวันใดก็ตามที่คุณรู้สึก อยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และต้องการสร้างความฮึกเหิม ให้กับตัวเองมากที่สุด สู่ความสำเร็จในอนาคตสร้างกำลังใจจุดเริ่มต้นง่ายพัฒนาตัวเอง เราก็ได้รวบรวมคำคม ที่จะช่วยสร้างแรงกระตุ้น สร้างแรงผลักดันดี ๆ ให้กับคุณด้วยประโยคสั้น ๆ จากคนดังเหล่านี้

  “จงเชื่อว่าคุณทำได้ และเชื่อว่าคุณก็มาได้ครึ่งทางแล้ว” คำพูดของ ธีโอดอร์ รุสเวลท์ แนวคิดนี้หมายความว่า การเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง ต่อให้มันยังไม่เป็นรูปธรรม ที่สมบูรณ์อย่างน้อย การลงมือทำมันก็คือ การที่คุณได้ก้าวออกจากจุดเดิม ๆ และสำเร็จในแบบที่มันควรจะเป็นแล้ว

  “อย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักคุณดี มาทำลายจุดยืนของคุณ” นี่เป็นคำพูดกระแทกใจจาก mark zuckerberg ผู้ที่สร้าง facebook ขึ้นมา และก็ต้องยอมรับว่า ความมักจะมีวันนี้ ได้เขาผ่านถ้อยคำถากถาง คำเสียดสีมานักต่อนัก แต่เขาก็ประสบความสำเร็จ จนกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ นั่นเพราะเขาไม่เอาคำติฉินของคนอื่น ในด้านลบมาสร้างบาดแผลในใจ หรือทำให้ตนเองเกิดปมด้อย คุณเองก็เช่นกัน อย่าเอาคำพูดของคนที่ไม่เกี่ยวข้อง กับตัวคุณมาทำให้รู้สึกไม่ดี แต่จงยื่นมือรับความปรารถนาดี จากบุคคลรอบข้างที่เข้าใจคุณจะดีกว่า

  แรงบันดาลใจ

  แรงบันดาลใจ วิธีสร้าง แรงบันดาลใจในการเรียน มีอะไรบ้าง

  แรงบันดาลใจคือ การสร้าง พลังแห่งคำพูดจา ในการเรียนอันดับแรก จะต้องพิจารณาตัวเอง ให้รู้จักตนเองอย่างครบถ้วน ในด้านต่าง ๆ ก่อนไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ สติปัญญา และความสามารถพิเศษที่ตนโดดเด่น หากรู้จากตนเองดีพอแล้ว ก็มั่นใจได้ว่าจะต้องเกิด inspiration ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ส่วนที่เป็นจุดเด่นของตัวเองอย่างแน่นอน นอกจากนี้แรงกระตุ้นที่ดีที่สุด ในการเรียนคือ

  การทำให้องค์ประกอบ ของการเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ผู้สอน ตำราเรียน และเพื่อนร่วมห้อง กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีความสุข ไม่มองสิ่งรอบข้างในห้องเรียนว่า เป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ หากตนเองรู้สึกห่อเหี่ยว ในห้องเรียนแสดงว่า ขาดสิ้งกระตุ้นในการเรียน สู่ความสำเร็จในอนาคตสร้างกำลังใจจุดเริ่มต้นง่ายพัฒนาตัวเอง จำเป็นจะต้องงัดเอาทักษะ ความสามารถพิเศษของตนออกมา

  เพื่อให้มีสิ่งใหม่ ๆ ในกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญ พลังแห่งคำพูดจา จะเกิดขึ้นได้ง่ายในขณะที่เรามีความสุข ดังนั้นหากใจยังไม่นิ่งพอ ก็ย่อมยากที่จะมีแรงกระตุ้น ในการเรียนหนังสือ

  แรงบันดาลใจ ความแตกต่างระหว่าง แรงจูงใจ ต่างกันอย่างไร

  ปลุกไฟในการทำงาน เรามาทำความเข้าให้ถ่องแท้กัน  ในเรื่องของความแตกต่างของ ( Inspiration ) และแรงจูงใจ ( Motivation ) เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้คนคนหนึ่ง สามารถประสบความสำเร็จในตัวเองได้ สู่ความสำเร็จในอนาคตสร้างกำลังใจจุดเริ่มต้นง่ายพัฒนาตัวเอง แม้จะมีลักษณะที่คล้ายกัน แต่ทั้งสองอย่างนี้ จะมีความแตกต่างกัน โดยที่มากล่าวคือ

  inspiration ( Inspiration ) จะมีลักษณะที่เกิดจาก การกระตุ้นด้วยตนเอง โดยไม่หวังผลประโยชน์ แต่ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในด้านแนวคิดและพฤติกรรมเช่น การถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับรู้ผ่านทักษะพิเศษของตนเอง การพยายามออกกำลังกาย เพราะเห็นคนรอบข้างสุขภาพดี การอ่านหนังสือ เพราะต้องการที่จะฝึกอ่านให้คล่อง เป็นต้น หรือสรุปแบบสังเขปก็คือ ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นอย่างไร คุณก็ยินดีที่จะทำมันโดยไม่ได้หวังว่า มันจะสำเร็จมากแค่ไหน แต่ก็ภูมิใจที่ได้ลงมือทำ แล้วมันทำให้รู้สึกฮึกเหิม ค่อนข้างมากทีเดียว

  แรงจูงใจ ( Motivation ) เกิดจากการที่เรามีการตั้งใจไว้ว่า หากทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือมีพฤติกรรม อย่างหนึ่งอย่างไรแล้ว จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเช่น การอ่านหนังสือให้จบเล่ม เพื่อต้องการที่จะซื้อเล่มใหม่ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้ได้เงินจากนักการเมือง การรีบทำการบ้านเพื่อให้ได้เล่นโทรศัพท์

  จากนิยามและการยกตัวอย่างข้างบน พลังแห่งคำพูดจา จะเห็นได้ว่า  แรงบันดาลใจในชีวิต จะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมมากนัก แรงจูงใจจะเห็นได้ว่ามีการคาดว่า น่าจะได้และมีความหวังว่า จะได้สิ่งนั้นหากดำเนินตามพฤติกรรมที่ตั้งไว้